Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN

JOHANNES DRAGSDAHL - årstal & stikord

* Født 10. juni 1922
* Opvokset i Haraldsted og Grevinge præstegårde
* Spejder 1935-42
* Student fra Roskilde Kathedralskole 1940
* Udgivelse af illegale nyhedsbreve 1940
* Udgivelse af de illegale blade, "Kirkens Front", 1943-44
* Kristelig fraktion i Studenterforeningen 1943
* Eftersøgt marts 1944
* Flygtning i Sverige 1944
* Møder forfatteren Martinus 1945
* Rejser i Schweiz, Sverige, Holland, Tyskland, England (Iona), Norge, Østtyskland, Italien - 1947-61
* Præst ved Christians Kirke 1950-52
* Stifter Kontaktcentret 1951
* Præst ved Utterslev Kirke 1953-54
* Udgiver tidsskriftet "Ny Horisont" fra 1953
* Gudstjenester for kirkefremmede i Nikolaj Kirke 1953-58
* Stifter Søtoftegård Højskole 1954
* Aftenskoleundervisning ved Folkeligt Oplysnings Forbund 1956-76
* Stifter Landsforbund for Frisindet Kristendom 1958
* Formand for bestyrelsen i Hovedstadens Oplysnings Forbund 1976-80
* Medstifter af Kirkeligt Forum for et nyt verdensbillede
* Kontaktudvalg til udviklingslandene 1966
* Rejser til Indien, Sydafrika, Israel, Ægypten, Grækenland, Spanien, Irland, Rusland og Malta - 1971-85

-

Disse årstal og stikord er baseret på oplysninger (s. 108) fra festskriftet ”Sandheden tro i Kærlighed”, der blev udgivet i anledning af Johannes Dragsdahls 70-års fødselsdag.

Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN