www.johannesdragsdahl.dk

Johannes Carl Henrik Scharling Dragsdahl
1922-1995
cand.theol. og højskoleforstander

BIOGRAFI - BØGER & ARTIKLER - ANDRES ARTIKLER - LINKS - KONTAKT

BIOGRAFISK MATERIALE

Biografiske kapitler fra festskriftet i anledning af Johannes Dragsdahls 70-års fødselsdag,
selvbiografiske erindringer fra barndommen og besættelsestiden,
historisk materiale om tiden på Søtofte, diverse årstal, udgivelser m.m.m.

Du kan vælge at læse artiklerne online (ved at klikke på titlen)
- eller åbne dem i PDF-format, hvorved du kan downloade og/eller printe dem. 

Biografi - årstal & stikord

Udgivelser (liste)

Indledning - Sandheden tro i kærlighed - PDF
af Christian Vaabensted

Kirkens Front - Erindringer fra besættelsen - PDF
af Johannes Dragsdahl

Kirkens Front - En indsats under besættelsen - PDF
af Johs. Langhoff, cand.theol.

Om Johannes Dragsdahl og Martinus - PDF
af Vibeke Møller

Verden er Ny - Historien om Søtoftegaard - PDF
af Johannes Dragdahl

Til Johannes Dragsdahls 70 års dag - PDF
af Erik Toft, cand.jur.

Johannes Dragsdahl og HOFs tilblivelse - PDF
af Nils Aundal, tidl. forstander for HOF

Smeltedigel - sommeren 1965 til april 1973 på Søtofte - PDF
af Lene Borring Dragsdahl, cand. mag i engelsk, dansk og retorik

- meget mere materiale vil løbende blive tilføjet denne side...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.johannesdragsdahl.dk

De Dødes Gesandter

 

En tordnende vild Harmoni

et Brus, der bærer os fremad

og løfter vor Sjæl, gør den fri!

 

En stille, sitrende smerte

fra Saar, vi aldrig faar lægt –

som stadig piner vort Hjerte

og knuger med Længslens Vægt.

 

Vi er de dødes Gesandter!

Til Vennerne gav de os bud,

da Døden naadeløst ramte

og tog dem fra Synskredsen ud.

 

Vi fulgtes med dem i Mørket,

da Landet var kommet i Nød.

Vi bar vort Land i dets afmagt

– i Folket var Livsviljen død.

 

Et Tomrum opstod i Rækken,

et nyt hver eneste dag;

men hvor de faldt var i Stedet

en anden, der tog sine Tag.

 

For dem i fortsatte Kampen

– et  Broderskab tvang os dertil –

for selvom en maatte falde

var Kampen jo ikke forbi.

 

Den Morgen, Sejren var vundet,

og Kampen omsider var endt,

da lød et Raab langt bagude:

”I er med en Hilsen sendt!”.

 

Vi blev de dødes Gesandter –

De dermed har Del i vort Liv!

Og der, vi aldrig kan glemme:

Vi deler med dem deres Død.

 

Vi er de dødes Gesandter –

det klinger i Kraft og i Trods:

Og ét med de Kammerater!

Saa kuer man aldrig os.

 

En tordnende vild Harmoni –

et Brus, der bærer os fremad

og løfter vor Sjæl, gør den fri!

 

En stille, sitrende Smerte

fra Saar, vi aldrig faar lægt –

som stadig piner vort Hjerte

og knuger med Længslens Vægt.

 

jd.