www.johannesdragsdahl.dk

Johannes Carl Henrik Scharling Dragsdahl
1922-1995
cand.theol. og højskoleforstander

BIOGRAFI - BØGER & ARTIKLER - ANDRES ARTIKLER - LINKS - KONTAKT

BØGER & ARTIKLER

Elektroniske udgaver af diverse bøger, småbøger, hefter, kronikker og artikler, 
som Johannes Dragsdahl har forfattet.

Materialet kan læses online,
eller det kan åbnes som PDF-dokument, hvorved det kan downloades og/eller printes.

Bemærk at links til de enkelte materialer løbende aktiveres, efterhånden som de bliver tilgængelige. Alle titler med BLÅT er tilgængelige.

Der vil desuden blive etableret en Google-funktion til søgning i materialet.

ARTIKLER

Kirkens atomsprængning

- kronik i Information (1948)

 

Er Danmark i fare? - Højskolesind og flygtninge

(ca. 1993)

DIGTE

Nytår 1966
af Johannes Dragsdahl (1966)

BØGER

Aand og Ansvar

- tanker hos tre teologer (1982)

 

Byg Kirken Ny

(1953)

 

Den moderne reinkarnationstanke

(1986)

 

De skjulte autoriteter

- kommentarer til tidens guruer (1984)

 

Det nye verdensbillede

(1948)

 

Englenes plads i vort liv

 

En vej til stilhed

- morgentanker fra Søtofte (1957)

Hvert alderstrin sin opgave - PDF
- om 7-års perioderne (1975)

Introduktion til Rudolf Steiner

 

Kristen Meditation

– hovedtræk og praktiske råd

 

Kristen Universalisme

- kommentarer til trosbekendelsen (1960)

 

Kristusvejen - PDF
- morgentanker i Danmarks Radio (1980)

 

Lotus i Mudder

- yogiernes Indien – og de fattiges (1974)

 

Martinus og Steiner

- ligheder og forskelle

 

Modgangens Mønster

- prædikener fra Nikolaj Kirke (1957)

 

Morgentanker

- fra Søtofte (1988)

 

Mysterierejse til Irland

- fra Atlantis til keltisk kristendom

 

Opdragelse til verdensborger

(1965)

 

På sporet af den store virkelighed

(1960)

 

Rejsen gennem døden

(1980)

 

Tilbage til Paradis

- kommentarer til stofbruget (1982)

 

Verden er ny - Historien om Søtoftegaard - PDF

- bog (1979)

 

Denne liste er kun foreløbig...


www.johannesdragsdahl.dk