Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN

Søtofte (efterår 71)
- glimt udvalgt af Lene Borring Dragsdahl

Søtofte er midt i en strukturændring, og der kan være grund til at påpege, at ændring af struktur ikke betyder ændring af målsætning. Strukturændringen er nødvendig både af hensyn til de senere års nye krav til kommunikation og af hensyn til de nye pædagogiske behov.

Det er i denne forbindelse et meget glædeligt skridt, at en række arbejdsudvalg – for ikke at sige et arbejdskollektiv – er klar til ikke blot at fortsætte, men også at udvide virksomheden, mens jeg det næste halve år er på studierejse i Indien.

Et udslag af disse forbedringer er, at meddelelserne til Søtoftekredsens medlemmer udvides og får Mogens Barslund som selvstændig redaktør. Herved vil medlemmerne blive mere inddraget i, hvad der foregår, og vil forhåbentlig gennem disse meddelelser finde mere støtte til at praktisere en positiv livsholdning ud fra de i fællesskab indhøstede menneskelige erfaringer.

En anden nyhed er, at Søtoftes vinterkursus kommer ind i en ny ramme, der allerede har vist sig at give deltagerne samme inspirerende oplevelse af sig selv og deres omgivelser, som vore sommerkursus har kunnet.

I dagens situation må vi se det som en hovedopgave at bevare samtalen mellem ungdomsmiljø og voksenmiljø. Ud fra det nye verdensbillede må vi gøre vort til at hindre, at de unge glider ud i et anti-autoritært ”livsflip”, og at de voksne glider ud i et autoritært ”livsflip” og tro på magtsystemer. Utålmodighed skaber spændetrøjer. Spændetrøjer og vold tromler mennesket ned. For begge parter må der peges på de store perspektiver bag tidens opgør. Vi må holde troen levende på, at mennesket kan forvandle sig – men det må ske gennem personlig erfaring og udviklet modenhed.,

De revolutionære skælder så meget ud på reformismen/evolutionen, fordi de frygter at den bliver til lapperier på noget gammelt og faldefærdigt. Vi tillader os at tro på en evolution, der er så målbevidst, at den bliver revolutionær, men først og fremmest som en revolution af menneskets bevidsthed.

Søtofte står i dag med bedre arbejdsmuligheder end nogensinde. Som en skole i ikke-voldelig revolution. Som en udfordring til bevidsthedsudvidelse.

Jd.

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse.

 

Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN