Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN

Referat fra det første af vinterens korte kurser (1971)
- glimt udvalgt af Lene Borring Dragsdahl

Bevidsthedsudvidelse v. Johs. Dragsdahl, 3.-5.9. 1971

Det korte kursus 3-5. september var for os særligt spændende, fordi det var det første af de korte vinterkursus, vi prøver at gennemføre med støtte fra fritidslovgivningen (aftenskoleloven). Dette kræver, at der fra fredag til søndag gennemføres 20 undervisningstimer. Kunne vores højt skattede Søtofte-atmosfære bære det?

Det lykkedes langt over forventning.

Fredag kl. 17 begyndte vi et forberedende møde sammen med de kursusdeltagere, der efterhånden ankom. Til dels ud fra et spørgeskema prøvede vi at få klarlagt motiver og forventninger og i fællesskab at gennemarbejde arbejdsprogrammet for de 2½ dage. Kl. 20 førte en række kommunikationsøvelser os ind i autoritetsproblemet samtidig med at deltagerne hurtigt havde det morsomt sammen.

Aftenen blev afsluttet med et kort foredrag om meditation som en vej ud af autoritetsproblemet og dens betydning i vores tidssituation.

Lørdag formiddag blev kort gennemprøvet forskellige øvelser i koncentration, og Johs. rundede sagen af med en redegørelse for mantrams og billeder som koncentrationsobjekter. Lørdag kl. 14-17 blev indledet med en fælles, ledet meditation, hvorpå deltagerne blev sendt ud enkeltvis som forsøg på en meditation i naturen. Nogle bragte iagttagelser og overvejelser med tilbage, som vi kunne samles om som afslutning på eftermiddagen.

Lørdag aften var helliget foredrag og drøftelse af det menneskesyn, der ligger bag meditation.

Søndag morgen begyndte en gruppe med fra kl. 7 at prøve én times stilhed! Klokken 9-12 talte Johs. om kristen meditation, med særlig redegørelse for bestanddelene i Kirkens gudstjeneste i denne forbindelse. Herefter arbejdede man i smågrupper med at opstille forslag til en moderne gudstjeneste baseret på meditation. Søndag eftermiddag fortsatte vi denne drøftelse, hvorefter Johs. havde en kort gennemgang af, hvorledes personlige konflikter kunne opløses gennem meditation.

Klokken 16 gennemgik vi i fællesskab kursusdagene og foretog en vurdering af erfaringer. Derefter afsluttede Johs. med et foredrag om forskellige østlige meditationsformer.

Alle var overraskede over, at 20 undervisningstimer kunne forløbe så afvekslende og let. Set fra den anden side må man sige, at en weekend med et så koncentreret program giver en meget høj grad af udbytte. Halvdelen af deltagerne havde været på Søtofte før, den anden halvdel ikke, men det stod klart for alle, at man havde opnået en meget høj grad af menneskeligt fællesskab.

Jd.

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse.

 

Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN