Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN

Om at være under tilblivelse … (februar 72)
- glimt udvalgt af Lene Borring Dragsdahl

Vi vil så gerne tale om udvikling og bevidsthedsudvidelse – om at forene ånd og materie og gå vejen. Når vi så sidder midt i bevidsthedsudvidelsesprocessen og famler i tågen på vejen … tager vi det så som udvikling – opdager vi at ånden har næb og klør – eller piber vi over vor hårde skæbne – vore nederlag – de andres svigt og vore egne gode hensigter ….

Når alle fortrædeligheder og småkonflikter kommer på én gang, ser vi det så som vores chance til at øve os i tålmodighed og ærlighed – eller ser vi det som de problemer der gør, at vi har svært ved at udvikle os ….

Når trætheden overvælder os, fordi vi har svært ved at overskue bare de næste tre skridt på vejen, og fordi vore egne krav til os selv er så svære at efterleve – tager vi det så som tegn på at vi er på rette vej og må gå ét skridt ad gangen – eller opgiver vi nogensinde at finde den ….

Jd.

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til BIOGRAFI - Tilbage til FORSIDEN